Josipovac

Stanovništvo

Prema zadnjem popisu stanovništva 2001. cjelokupno naselje Josipovac je imalo 4 395 stanovnika. Većina ih je bila zrele dobi. Etnički je u Josipovcu najviše Hrvata, a vjerski rimokatolika.

 

Župe

U Josipovcu su dvije rimokatoličke župe: Župa Svetog Josipa, zaručnika BDM i Župa Svetog Luke Evanđeliste.

U svojim samim počecima Josipovac je bio filijala petrijevačke župe, a samostalnom župom je postao 1969. godine Dekretom Biskupskog ordinarijata u Đakovu, datuma 25. rujna 1969. i to pod brojem 400.

Crkva Svetog Josipa, zaručnika BDM je građena od 1884. do 1886. godine. Projektirao ju je August Lerch. Građena je na inicijativu nekih važnih ličnosti: Ivana Neubauera (trgovca dužicama), Josipa Schremfa (kolara), Ivana Pirka (poljodjelca) i Antuna Freimuta. Sam Gustav barun Prandau je dao mnogo novaca za gradnju crkve, dok su ostali prihodi dolazili od prodaje šume Rit,  a i osječi veletrgovac Lozern Jager je dao određeni broj sredstava. U crkvu su postavljena bila tri drvena oltara: Glavni-Svetog Josipa i dva pokrajnja-Majke Božje i Svetog Florijana. Župni dom je sagrađen 1969. Crkva je nekoliko puta obnavljana. Crkveni god  župa slavi dana 19. ožujka, a trenutni župnik je vlč. Mate Sočković.

Župa Svetog Luke je osnovana 1995. Prvi župnik je bio vlč. Ivan Jurić. U isto je vrijeme sagrađen i župni dom. S obzirom da tada crkva još nije bila izgrađena, euharistijska su se slavlja prvo predmolila u župnoj dvorani (u župnom domu), sve do završetka gradnje crkve 2000. Položaj župe je takav da ju čini jedan dio stanovnika Josipovca i jedan dio stanovnika Višnjevca. Crkveni god župa slavi dana 18. listopada, a župnik koji je u službi u župi već osam godina je vlč. Josip Ivešić.